The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Denmark-Kongens Lyngby: Architectural, construction, engineering and inspection services

OJEU Ref

017288-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Centeral Government

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: COWI A/S
National registration number: 44 62 35 28
Postal address: Parallelvej 2
Town: Kongens Lyngby
Postal code: 2800
Country: DK
Contact person: Sanne Mathiasen
Telephone: +45 41760485
E-mail: sams@cowi.com
NUTS code: DK041
Main address (URL): https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6ae6a00f-950a-4789-8818-064d1b4f59a6/homepage
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:
Udbud af rådgivning og bistand vedrørende indhentning af fremtidige råstofindvindingstilladelser i forbindelse med Kystdirektoratets fællesaftaler
Reference number: A122986

II.1.4) Short description
Ydelsen vedrører offentligt indkøb af rådgivning og bistand vedrørende indhentning af fremtidige råstofindvindingstilladelser i forbindelse med Kystdirektoratets fælles aftalestrækninger.
Ydelsen vil bestå af alle opgaver fra screning til indhentning af tilladelser til råstofindvinding på havet af sand til kystbeskyttelse på 3 fælles aftalestrækninger: Lønstrup, Lodbjerg – Nyminegab og Blåvand.
Total Value:
DKK 9944584

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: DK041
II.1.4) Short description
Ydelsen vedrører offentligt indkøb af rådgivning og bistand vedrørende indhentning af fremtidige råstofindvindingstilladelser i forbindelse med Kystdirektoratets fælles aftalestrækninger.
Ydelsen vil bestå af alle opgaver fra screening til indhentning af tilladelser til råstofindvinding på havet af sand til kystbeskyttelse på 3 fælles aftalestrækninger: Lønstrup, Lodbjerg – Nyminegab og Blåvand.
Ydelsen vil overordnet bestå af følgende elementer:
- screening i forhold til nye indvindingsområder, i områder hvor der er udført fase 1A undersøgelser og i eksisterende indvindingsområder,
- indhentning/anmeldelse af efterforskningstilladelse hos Miljøstyrelsen, samt tilladelse fra andre relevante myndigheder,
- fysisk efterforskning (Fase 1A) jf. gældende Råstoflov og Råstofbekendtgørelsens bestemmelser,
- udarbejde forslag til nye indvindingsområder på baggrund af ovenstående og opnå Kystdirektoratets accept af indvindingsområdernes størrelse og placering mm.,
- foretage fase 1B efterforskning og miljøundersøgelser jf. gældende Råstoflov og Råstofbekendtgørelsens bestemmelser,
- udarbejde ansøgning om indvindingstilladelser og tilhørende miljøvurdering efter krav i gældende Råstoflov og Råstofbekendtgørelsen,
- forestå al relevant kommunikation med myndighederne.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Udbuddet indeholder indgåelse af ordregivers standard arbejdsklausul. Efter en konkret vurdering giver det ikke mening for nærværende opgave at indføre en uddannelsesklausul.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 207-505015


2020-01-06

2
Official name: Orbicon A/S
Town: Taastrup
Postal code: 2630
Country: DK
NUTS code: DK
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
DKK 9944584

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: DK
Telephone: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
URL: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
De absolutte klagefrister følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:
Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20
kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet
udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.
Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at
ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har
indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
URL: www.kfst.dk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


71000000; 71351000; 71355000; 71354000; 71356000; 71353000; 71600000; 71310000; Architectural, construction, engineering and inspection services; Geological, geophysical and other scientific prospecting services; Surveying services; Map-making services; Technical services; Surface surveying services; Technical testing, analysis and consultancy services; Consultative engineering and construction services;