The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Romania-Suceava: Computer-related professional services

OJEU Ref

017338-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Consiliul Județean Suceava
National registration number: 4244512
Postal address: Str. Ștefan cel Mare nr. 36
Town: Suceava
Postal code: 720026
Country: RO
Contact person: Adrian Grădinaru
Telephone: +40 230222548
E-mail: achizitii@cjsuceava.ro
Fax: +40 230222839
NUTS code: RO215
Main address (URL): www.cjsuceava.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Servicii de mentenanță a sistemului informatic integrat de management la primării (SIIMP)
Reference number: 16021/04.07.2018

II.1.4) Short description
Acord-cadru avand ca obiect prestarea serviciilor de mentenanta a sistemului informatic integrat de management la primarii (SIIMP) realizat in urma implementarii proiectului „Implementarea de solutii e-guvernare la nivelul a 15 UAT-uri din judetul Suceava III” cod SMIS 48457, proiect finantat in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa prioritara III – „Tehnologia informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniul Major de Interventie 2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, Operatiunea 1 „Sustinerea implementarii de solutii e-guvernaresi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”. Rezultatul principal al proiectului a fost crearea unui Sistem Informatic Integrat de Management la Primarii (SIMP) utilizat la nivelul a 15 U.A.T.-uri din judetul Suceava.
In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Total Value:
RON 778625.70

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO215
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Consiliul Județean Suceava și cele 15 U.A.T.-uri din județul Suceava conform caietului de sarcini.
II.1.4) Short description
Autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie 3 contracte subsecvente anuale pentru anii 2018, 2019 si 2020.
Se estimeaza prestarea urmatoarelor cantitati de servicii:
— Cantitatea minima estimata de servicii ce urmeaza a fi achizitionate pe toata durata acordului-cadru: servicii de mentenanta a sistemului
integrat de management la primarii pentru 3 luni,
— Cantitatea maxima de servicii ce urmeaza a fi achizitionate pe toata durata acordului-cadru: servicii de mentenanta a sistemului integrat de
management la primarii pentru 27 luni,
— Cantitatea minima estimata de servicii care se preconizeaza a fi achizitionate pe durata unui contract subsecvent este de 3 luni,
— Cantitatea maxima de servicii care se preconizeaza a fi achizitionate pe durata unui contract subsecvent este de 12 luni.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2018/S 135-308477

Contract No:
23195/4870
Title:
Acord-cadru de servicii de mentenanță a sistemului informatic integrat de management la primării (SIIMP)

2018-10-08

2
2
0
0
2
Official name: Comservice Company S.R.L.
National registration number: RO 980141
Postal address: Bulevardul Unirii nr. 30
Town: Bacău
Postal code: 600204
Country: RO
Telephone: +40 234516512
E-mail: office@comservice.ro
Fax: +40 234571733
NUTS code: RO211
URL: http://www.comservice.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no


1411200
1411200

Contract No:
23351/4929
Title:
Servicii de mentenanță a sistemului informatic integrat de management la primării (SIIMP)

2018-10-09

2
2
0
0
2
Official name: Comservice Company S.R.L.
National registration number: RO 980141
Postal address: Bulevardul Unirii nr. 30
Town: Bacău
Postal code: 600204
Country: RO
Telephone: +40 234516512
E-mail: office@comservice.ro
Fax: +40 234571733
NUTS code: RO211
URL: http://www.comservice.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 90000
Total Value:
RON 73025.70

Contract No:
30661/5985
Title:
Servicii de mentenanță a sistemului informatic integrat de management la primării (SIIMP)

2018-12-28

2
2
0
0
2
Official name: Comservice Company S.R.L.
National registration number: RO 980141
Postal address: Bulevardul Unirii nr. 30
Town: Bacău
Postal code: 600204
Country: RO
Telephone: +40 234516512
E-mail: office@comservice.ro
Fax: +40 234571733
NUTS code: RO211
URL: http://www.comservice.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 990000
Total Value:
RON 352800

Contract No:
31658/5752
Title:
Servicii de mentenanță a sistemului informatic integrat de management la primării (SIIMP)

2019-12-30

2
2
0
0
2
Official name: Comservice Company S.R.L.
National registration number: RO 980141
Postal address: Bulevardul Unirii nr. 30
Town: Bacău
Postal code: 600204
Country: RO
Telephone: +40 234516512
E-mail: office@comservice.ro
Fax: +40 234571733
NUTS code: RO211
URL: http://www.comservice.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 360000
Total Value:
RON 352800

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: www.cnsc.ro

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Consiliul Județean Suceava – Serviciul Achiziții Publice și Contracte
Postal address: Str. Ștefan cel Mare nr. 36
Town: Suceava
Country: RO
URL: www.cjsuceava.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


72590000; Computer-related professional services;