The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Warsaw: IT services: consulting, software development, Internet and support

OJEU Ref

017464-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Centeral Government

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Ministerstwo Cyfryzacji
Postal address: ul. Królewska 27
Town: Warszawa
Postal code: 00-060
Country: PL
Contact person: Ministerstwo Cyfryzacji
Telephone: +48 222455734
E-mail: wzp@mc.gov.pl
NUTS code: PL911
Main address (URL): https://mc.bip.gov.pl/
Address of the buyer profile (URL): https://mc.bip.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Świadczenie eksperckiej usługi informatycznej
Reference number: 16/MC/PN/19

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie eksperckiej usługi informatycznej, w tym konsultacje eksperckie oraz dostęp do gotowej bazy danych zawierającej artykuły dotyczące IT w szczególności w zakresie zarządzania, architektury, analizy rynku, badań porównawczych, organizacji, wykorzystania i zarządzania technologią w sektorze publicznym.

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie eksperckiej usługi informatycznej, w tym konsultacje eksperckie oraz dostęp do gotowej bazy danych zawierającej artykuły dotyczące IT w szczególności w zakresie zarządzania, architektury, analizy rynku, badań porównawczych, organizacji, wykorzystania i zarządzania technologią w sektorze publicznym, zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena oferty
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Liczba specjalistów w społeczności
Weighting: 20
Cost/Price
Criteria: Liczba dokumentów w bazie dostępnych online
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: Liczba utrzymywanych i aktualizowanych benchmarków
Weighting: 10Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 172-420141
Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


72000000; IT services: consulting, software development, Internet and support;