The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Netherlands-Arnhem: Insurance and pension services

OJEU Ref

017483-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Provincie Gelderland
National registration number: 51468751
Postal address: Markt 11
Town: Arnhem
Postal code: 6811 CG
Country: NL
Contact person: Mark Bouhuijs
Telephone: +316 18437893
E-mail: m.bouhuijs@gelderland.nl
NUTS code: NL
Main address (URL): http://www.gelderland.nl
Address of the buyer profile (URL): https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=131972
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Uitgebreide gevarenverzekering
Reference number: 2019-008172

II.1.4) Short description
Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een overeenkomst met 1 leidende verzekeraar (perceel leidend verzekeraar) en 2 of meer overeenkomsten met volgende verzekeraars (perceel volgend verzekeraar) voor het verlenen van diensten betreffende de uitgebreide gevarenverzekering aan provincie Gelderland. Het aantal overeenkomsten is afhankelijk van het aantal volgende verzekeraars dat benodigd is om tot een 100 % dekking te komen.
Per perceel wordt gegund aan de inschrijver(s) die de economisch meest voordelige inschrijving, zijnde de laagste prijs, heeft (hebben) uitgebracht. Deze keuze wordt in de aanbestedingsstukken nader toegelicht.

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: NL
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Arnhem
II.1.4) Short description
Middels een openbare EU aanbesteding wenst provincie Gelderland een leidend verzekeraar te selecteren voor de uitgebreide gevarenverzekering. Zie voor een nadere omschrijving de aanbestedingsdocumenten.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 2
Title:
Volgend verzekeraar
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: NL
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Arnhem
II.1.4) Short description
Middels een openbare EU aanbesteding wenst provincie Gelderland volgend verzekeraars te selecteren voor de uitgebreide gevarenverzekering. Zie voor een nadere omschrijving de aanbestedingsdocumenten.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 197-478802

II.2.1) Lot No: 1 Leidend verzekeraar en 2 Volgend verzekeraar
Title:
Uitgebreide gevarenverzekeringSection V: Complementary information


Additional information:
Er zijn onvoldoende geschikte inschrijvingen ontvangen om tot de gewenste dekking te komen.

Review body:
Official name: Rechtbank Gelderland
Town: Arnhem
Country: NL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


66500000; 66515100; Insurance and pension services; Fire insurance services;