The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Czechia-Prague: Driving-school services

OJEU Ref

017526-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Centeral Government

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem
National registration number: 60162694
Postal address: náměstí Svobody 471/4
Town: Praha
Postal code: 160 01
Country: CZ
Contact person: Bc. Václav Kubíček
Telephone: +420 973229866
E-mail: onmm@army.cz
NUTS code: CZ010
Main address (URL): https://www.army.cz
Address of the buyer profile (URL): https://nen.nipez.cz/profil/MO
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: DEFENCE

Section II: Object of Contract


Title:
Vzdělávání zaměstnanců rezortu MO v oblasti získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

II.1.4) Short description
Předmětem plnění požadované služby je příprava zaměstnanců rezortu MO k získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (řidičských oprávnění) na skupiny A, B, C, CE, D a T. Požadované plnění je rozděleno do 8 samostatných částí.
Total Value:
CZK 356175.87

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Získání řidičského oprávnění na skupiny B, C a CE - místo plnění Liberec
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: CZ051
II.2.3.2) Main site or place of performance:
VÚ 2266, brána kasáren, Štefánikovo náměstí 1, Liberec, ČESKÁ REPUBLIKA
II.1.4) Short description
Předmětem části č. 2 s názvem "Získání řidičského oprávnění na skupiny B, C a CE - místo plnění Liberec" je získání řidičského oprávnění na skupiny B, C a CE.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Průměrná aktivní praxe lektorů
Weighting: 35 %
Cost/Price
Weighting: 65 %Additional information:
Informace o souhrnných objednávkách za 4. čtvrtletí roku 2019

Description: Item/Lot 2
Title:
Získání řidičského oprávnění na skupiny A, B, C, CE a T - místo plnění Olomouc
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: CZ071
II.2.3.2) Main site or place of performance:
VÚ 4960, brána Žižkových kasáren, ul. Dobrovského, Olomouc, ČESKÁ REPUBLIKA
II.1.4) Short description
Předmětem části č. 3 s názvem "Získání řidičského oprávnění na skupiny A, B, C, CE a T - místo plnění Olomouc" je získání řidičského oprávnění na skupiny A, B, C, CE a T.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Průměrná aktivní praxe lektorů
Weighting: 35 %
Cost/Price
Weighting: 65 %Additional information:
Informace o souhrnných objednávkách za 4. čtvrtletí roku 2019

Description: Item/Lot 3
Title:
Získání řidičského oprávnění na skupiny B, C a CE - místo plnění Hranice
II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: CZ071
II.2.3.2) Main site or place of performance:
VÚ 1535, brána kasáren, Hranická, Hranice na Moravě, ČESKÁ REPUBLIKA
II.1.4) Short description
Předmětem části č. 6 s názvem "Získání řidičského oprávnění na skupiny B, C a CE - místo plnění Hranice" je získání řidičského oprávnění na skupiny B, C a CE.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Průměrná aktivní praxe lektorů
Weighting: 35 %
Cost/Price
Weighting: 65 %Additional information:
Informace o souhrnných objednávkách za 4.čtvrtletí roku 2019

Description: Item/Lot 4
Title:
Získání řidičského oprávnění na skupiny B, C a CE - místo plnění Žatec
II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: CZ042
II.2.3.2) Main site or place of performance:
VÚ 1762, brána kasáren, Komenského alej 1752, Žatec, ČESKÁ REPUBLIKA
II.1.4) Short description
Předmětem části č. 6 s názvem "Získání řidičského oprávnění na skupiny B, C a CE - místo plnění ˇŽatec" je získání řidičského oprávnění na skupiny B, C a CE.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Průměrná aktivní praxe lektorů
Weighting: 35 %
Cost/Price
Weighting: 65 %Additional information:
Informace o souhrnných objednávkách za 4.čtvrtletí roku 2019

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2017/S 190-389319

II.2.1) Lot No: 2
Title:
Získání řidičského oprávnění na skupiny B, C a CE - místo plnění Liberec

2019-10-24

1
1
Official name: Miroslav Klásek
National registration number: 72584017
Postal address: Dobiášova 865/44
Town: Liberec
Postal code: 460 06
Country: CZ
Telephone: +420 602204192
E-mail: klasek@rsprima.cz
NUTS code: CZ051
URL: www.sprima.cz
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 1768595.00
Total Value:
CZK 95454.55

II.2.1) Lot No: 3
Title:
Získání řidičského oprávnění na skupiny A, B, C, CE a T - místo plnění Olomouc

2019-11-05

1
1
Official name: Lubomír Cahlík
National registration number: 48823228
Postal address: Třída Československé armády 185
Town: Hranice - Hranice I-Město
Postal code: 753 01
Country: CZ
Telephone: +420 608554546
E-mail: cahlik@autoskola-cahlik.cz
NUTS code: CZ071
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 1983471.00
Total Value:
CZK 134073.39

II.2.1) Lot No: 6
Title:
Získání řidičského oprávnění na skupiny B, C a CE - místo plnění Hranice

2019-11-25

1
1
Official name: Lubomír Cahlík
National registration number: 48823228
Postal address: Třída Československé armády 185
Town: Hranice-Hranice I-Město
Postal code: 753 01
Country: CZ
Telephone: +420 608554546
E-mail: cahlik@autoskola-cahlik.cz
NUTS code: CZ071
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 1735537.00
Total Value:
CZK 647.93

II.2.1) Lot No: 5
Title:
Získání řidičského oprávnění na skupiny B, C a CE - místo plnění Žatec

2019-10-29

1
1
Official name: Bohumil Janouš
National registration number: 10438408
Postal address: Plzeňská 2565
Town: Žatec
Postal code: 438 01
Country: CZ
Telephone: +420 602426250
E-mail: autoskola@janous.cz
NUTS code: CZ042
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 2140496.00
Total Value:
CZK 126000.00

Section V: Complementary information


Additional information:
Informace o souhrnných objednávkách za 4. čtvrtletí roku 2019

Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
URL: http://www.compet.cz
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
URL: http://www.compet.cz

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


80411000; Driving-school services;