The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Netherlands-The Hague: Lift-maintenance services

OJEU Ref

017573-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gemeente Den Haag
National registration number: 221909103
Postal address: Spui 70
Town: Den Haag
Postal code: 2511 BT
Country: NL
Contact person: José Gubbels
Telephone: +31 703532412
E-mail: inkooptenderdesk@denhaag.nl
NUTS code: NL
Main address (URL): http://www.denhaag.nl
Address of the buyer profile (URL): https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente.htm
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Onderhoud transportinstallaties
Reference number: 19.304-IDC

II.1.4) Short description
De opdracht omvat het verrichten van preventief en correctief onderhoud, het verlenen van assistentie bij keuringen, het opleveren van rapportage en documentatie, het voeren van kwartaal overleggen en het verrichten van meerwerk, conform de eisen en wensen geformuleerd in de Programma’s van Eisen.
Total Value:
EUR 1.0

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Perceel I "Het Stadhuis"
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: NL
NUTS code: NL332
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Den Haag
II.1.4) Short description
21 liften,
10 roltrappen.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: 1) Plan van Aanpak
Weighting: 50
Cost/Price
Weighting: 50
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
De huidige overeenkomst voor het onderhouden van de transportinstallaties loopt per 31.12.2019 af. De nieuwe overeenkomst treedt, naar verwachting, in werking op 1.1.2020 om 0:00, heeft een looptijd van 2 jaar en eindigt na verloop van deze looptijd van rechtswege. De overeenkomst kan eenzijdig door de gemeente Den Haag worden verlengd met een periode van 2 maal 2 jaar.
De gemeente Den Haag overweegt een aantal aanvullende producten en diensten bij de winnende inschrijver af te nemen.
2.7.1 Planmatig Onderhoud.


Description: Item/Lot 2
Title:
Perceel II "Het Buitengebied"
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: NL
NUTS code: NL332
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Den Haag
II.1.4) Short description
Ca. 25 installaties.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: 1) Plan van Aanpak
Weighting: 50
Cost/Price
Weighting: 50
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
De huidige overeenkomst voor het onderhouden van de transportinstallaties loopt per 31.12.2019 af. De nieuwe overeenkomst treedt, naar verwachting, in werking op 1.1.2020 om 0:00, heeft een looptijd van 2 jaar en eindigt na verloop van deze looptijd van rechtswege. De overeenkomst kan eenzijdig door de gemeente Den Haag worden verlengd met een periode van 2 maal 2 jaar.
De gemeente Den Haag overweegt een aantal aanvullende producten en diensten bij de winnende inschrijver af te nemen.
2.7.1 Planmatig Onderhoud.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 174-424360

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 2
Title:
Onderhoud transportinstallaties

2020-01-01

3
3
Official name: Otis bv
National registration number: 33076048
Postal address: Papendorpseweg 83
Town: Utrecht
Postal code: 3528 BJ
Country: NL
Telephone: +31 887500600
E-mail: general.nl@otis.com
Fax: +31 887500601
NUTS code: NL
URL: http://www.otis.com
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 1.0
Total Value:
EUR 1.0

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:
Onderhoud transportinstallaties

2020-01-01

2
2
Official name: Otis bv
National registration number: 33076048
Postal address: Papendorpseweg 83
Town: Utrecht
Postal code: 3528 BJ
Country: NL
Telephone: +31 887500600
E-mail: general.nl@otis.com
Fax: +31 887500601
NUTS code: NL
URL: http://www.otis.com
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 1.0
Total Value:
EUR 1.0

Section V: Complementary information


Additional information:
Deze aanbesteding bestaat uit 2 percelen. De beide percelen zijn per 1.1.2020 definitief gegund aan Otis bv.

Review body:
Official name: Rechtbank Den Haag
Postal address: Prins Clauslaan 60
Town: Den Haag
Postal code: 2595 AJ
Country: NL
Telephone: +31 703813131
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
URL: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Zie leidraad.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Rechtbank Den Haag
Postal address: Prins Clauslaan 60
Town: Den Haag
Country: NL
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
URL: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


50750000; 50740000; Lift-maintenance services; Repair and maintenance services of escalators;