The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Krakow: Hospital services

OJEU Ref

017575-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
National registration number: 06
Postal address: ul. Ciemna 6
Town: Kraków
Postal code: 31-053
Country: PL
Contact person: Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
Telephone: +48 122988108
E-mail: sekretariat@nfz-krakow.pl
NUTS code: PL21
Main address (URL): http://www.nfz-krakow.pl/
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:
Leczenie szpitalne – chirurgia szczękowo-twarzowa – hospitalizacja post. 06-20-000008/LSZ/03/1/01

II.1.4) Short description
Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne: chirurgia szczękowo-twarzowa- hospitalizacja, chirurgia szczękowo-twarzowa – hospitalizacja – pakiet onkologiczny.
Total Value:
PLN 4500000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL21
II.2.3.2) Main site or place of performance:
1261 – Kraków, POLSKA.
II.1.4) Short description
Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne: chirurgia szczękowo-twarzowa- hospitalizacja, chirurgia szczękowo-twarzowa – hospitalizacja – pakiet onkologiczny na obszarze 1261 – Kraków. Okres obowiązywania umowy od dnia 1.1.2020 r.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: kompleksowość
Weighting: 20 %

Criteria: jakość
Weighting: 58 %

Criteria: ciągłość
Weighting: 4 %

Criteria: dostępność
Weighting: 14 %

Criteria: inne
Weighting: 1 %
Cost/Price
Weighting: 3 %Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation
IV.1.1) Type of procedure: Competitive procedure with negotiation


Contract No:
06-20-000008/LSZ/03/1/01
Title:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2020-01-01

1
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Town: Kraków
Country: PL
NUTS code: PL21
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 4500000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Postal address: Ciemna 6
Town: Kraków
Postal code: 31-053
Country: PL
Telephone: +48 122988108
E-mail: sekretariat@nfz-krakow.pl
Fax: +48 124306440
URL: www.nfz-krakow.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Fundusz zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1373 z zm.).

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Postal address: Ciemna 6
Town: Kraków
Postal code: 31-056
Country: PL
Telephone: +48 122988108
E-mail: sekretariat@nfz-krakow.pl
Fax: +48 124306440
URL: www.nfz-krakow.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


85111000; 85110000; Hospital services; Hospital and related services;