The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Belgium-Rotselaar: Insurance and pension services

OJEU Ref

017689-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gemeente Rotselaar
National registration number: GEM
Postal address: Provinciebaan 20
Town: Rotselaar
Postal code: 3110
Country: BE
Contact person: Mevrouw Katrien Niclaes
Telephone: +32 16616333
E-mail: katrien.niclaes@rotselaar.be
Fax: +32 16616393
NUTS code: BE242
Main address (URL): www.rotselaar.be
I.2.3) The contract is awarded by a central purchasing body
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Pensioenverzekering mandatarissen gemeente en OCMW
Reference number: 2019-E018-2

II.1.4) Short description
Zie II.2.4).
Total Value:
EUR 848987.60

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BE242
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Administratief Centrum, AC, Provinciebaan 20, te 3110 Rotselaar.
II.1.4) Short description
pijler) van hun mandatarissen zelf voorzieningen aan te leggen.
e
Om het hoofd te bieden aan de toekomstige stijging van de pensioenlasten wensen gemeente en OCMW Rotselaar een financiële buffer te vormen door middel van het aanleggen van een reserve in een verzekeringscontract dat een stabiel en gelijkmatig globaal rendement oplevert (type traditioneel beheer – tak 21).
Zowel de gemeente als het OCMW Rotselaar voorzien een jaarlijkse storting van 7,5 % op de loonmassa van dat bewuste jaar + een jaarlijks variabele koopsompremie ten belope van de gesimuleerde jaarlijkse pensioenlasten (reëel uit te betalen rustpensioenen + reëel uit te betalen overlevingspensioenen). De overlevingspensioenen dewelke gebeurlijk zouden openvallen na het overlijden van de gepensioneerde mandataris worden voor deze berekening niet meegenomen. Er kan dus maximaal 1 type pensioen in rekening gebracht worden.
Tevens vragen de gemeente en het OCMW Rotselaar bijkomende simulaties waarbij, naast de jaarlijks variabele koopsompremie ten belope van de gesimuleerde jaarlijkse pensioenlasten (reëel uit te betalen rustpensioenen + reëel uit te betalen overlevingspensioenen), een jaarlijks gelijke storting in procenten ten opzichte van de loonmassa berekend zal worden om een objectief te bereiken van 50 % dekkingsgraad van de totale pensioenverplichtingen.
Alle berekeningen/simulaties zullen voor beide besturen afzonderlijk aangemaakt worden.
De besturen zullen jaarlijks door de opdrachtnemer nieuwe actuariële studies kunnen laten opmaken met nieuwe financieringsplannen waarin de geactualiseerde toestand wordt opgenomen, rekening houden met de door de besturen opgegeven gewijzigde parameters.
De besturen zullen de graad van dekking in de loop van het contract kunnen aanpassen.
De gestorte premies zullen duurzaam en ethisch belegd worden. Belangrijke criteria in deze zijn aandacht voor mens en milieu en meer in het bijzonder het respecteren van de mensenrechten, aandacht inzake vermijden van beleggingen in wapenindustrie alsook aandacht voor milieuproblematiek.
Taal: de inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relaties met de aanbestedende overheid en de begunstigden. Dit zowel in het kader van de gunningsprocedure als in de latere uitvoering.
Plaats van dienstverlening: gemeente Rotselaar, Provinciebaan 20, te 3110 Rotselaar.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kwaliteit
Weighting: 40
Cost/Price
Criteria: Prijs
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: Financiële voordelen
Weighting: 30Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 216-530493

Contract No:
2019-E018-2
Title:
Pensioenverzekering mandatarissen gemeente en OCMW

2020-01-08

1
0
0
1
Official name: Belfius Insurance
Postal address: Karel Rogierplein 11
Town: Brussel
Postal code: 1210
Country: BE
Telephone: +32 22867079
NUTS code: BE
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
EUR 848987.60

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: BE

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


66500000; Insurance and pension services;