The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Bulgaria-Sofia: Analytical, scientific, mathematical or forecasting software package

OJEU Ref

017751-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Софийски университет „Св. Климент Охридски“
National registration number: 000670680
Postal address: бул. „Цар Освободител“ № 15
Town: София
Postal code: 1504
Country: BG
Contact person: Петър Станулов
Telephone: +359 28464210
E-mail: op@admin.uni-sofia.bg
Fax: +359 29460255
NUTS code: BG411
Main address (URL): https://www.uni-sofia.bg
Address of the buyer profile (URL): https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:
Изграждане, годишна поддръжка и абонамент за облачна среда с обучение на изследователите на ЦК по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда — води, отпадъци, енергия

II.1.4) Short description
Предметът на настоящата обществена поръчка включва изграждане, годишна поддръжка и абонамент за облачна среда с обучение на изследователите за нуждите на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда — води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ по проект BG05M2OP001-1.002-0019.
Total Value:
BGN 76000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG
II.2.3.2) Main site or place of performance:
На територията на Република БЪЛГАРИЯ
II.1.4) Short description
Предметът на настоящата обществена поръчка включва изграждане, годишна поддръжка и абонамент за облачна среда с обучение на изследователите за нуждите на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда — води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда — води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 179-436212

Contract No:
80.09-9
Title:
Изграждане, годишна поддръжка и абонамент за облачна среда с обучение на изследователите на ЦК по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда — води, отпадъци, енергия

2020-01-08

1
1
0
0
0
Official name: „Ай Би Ес-България“ ЕООД
National registration number: 131086564
Postal address: ул. „Пимен Зографски“ № 4, сгр. 1
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29615455
E-mail: sales@ibs.bg
Fax: +359 29615455
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
BGN 76000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-13

English Language Unavailable


48460000; Analytical, scientific, mathematical or forecasting software package;