The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Sweden-LIDINGÖ: Environmental services

OJEU Ref

017777-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: KÄPPALAFÖRBUNDET
National registration number: 222000-0117
Postal address: Box 3095
Town: LIDINGÖ
Postal code: 181 03
Country: SE
Contact person: Johan Årström
E-mail: johan@arstrom.com
NUTS code: SE110
Main address (URL): http://www.kappala.se
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Provtagning och flödesmätning till Käppalaförbundet med medlemskommuner
Reference number: KF2019-079

II.1.4) Short description
Inbjudan att delta i upphandling.
Uppdraget omfattar i stort spill- och dagvattenprovtagning, flödesmätning samt vid behov tillsyn och skötsel av fasta provtagare. Arbetet kommer främst utföras i Käppalaförbundets yttre anläggningar samt i kommunernas anläggningar.
Se förfrågan för detaljer.
Välkomna med era ansökningar att delta i upphandlingen!
Total Value:
SEK 2000000

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SE110
II.1.4) Short description
Inbjudan att delta i upphandling.
Uppdraget omfattar i stort spill- och dagvattenprovtagning, flödesmätning samt vid behov tillsyn och skötsel av fasta provtagare. Arbetet kommer främst utföras i Käppalaförbundets yttre anläggningar samt i kommunernas anläggningar.
Se förfrågan för detaljer.
Välkomna med era ansökningar att delta i upphandlingen!
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Förmåga att utföra uppdraget
Weighting: 100 %
Cost/Price
Weighting: 0 %Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation
IV.1.1) Type of procedure: Competitive procedure with negotiation

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 195-474013


2019-12-19

3
3
Official name: mProv Konsult AB
National registration number: 556995-0990
Postal address: c/o Peter Johansson, Oxenstiernas gränd 7
Town: TYRESÖ
Postal code: 135 63
Country: SE
E-mail: peter@mprov.se
NUTS code: SE110
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
SEK 4000000
Total Value:
SEK 4000000


2019-12-19

3
Official name: GEOSIGMA Aktiebolag
National registration number: 556412-7735
Postal address: Box 894
Town: UPPSALA
Postal code: 751 08
Country: SE
E-mail: peter.andersson@geosigma.se
NUTS code: SE110
URL: http://www.geosigma.se
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
SEK 4000000
Total Value:
SEK 4000000

Section V: Complementary information


Additional information:
Visma annons: https://opic.com/id/aflogzfubk

Review body:
Official name: Förvaltningsrätten
Town: Stockholm
Country: SE

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-13

English Language Unavailable


90700000; 71610000; 71620000; 90733000; Environmental services; Composition and purity testing and analysis services; Analysis services; Services related to water pollution;