The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Hungary-Paks: Installation of cable infrastructure

OJEU Ref

018054-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Public works contract

Awarding Authority

Water, energy, transport and telecommunications sectors

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Negotiated procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_35969877
Postal address: HRSZ.: 8803/17
Town: Paks
Postal code: 7030
Country: HU
Contact person: Bakó Györgyi
Telephone: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
NUTS code: HU233
Main address (URL): http://www.atomeromu.hu
Address of the buyer profile (URL): http://www.atomeromu.hu


Section II: Object of Contract


Title:
Kábelezési munkák végzése
Reference number: EKR000901112019

II.1.4) Short description
Kábelezési munkák végzése
Total Value:
HUF 5554029074.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU233
II.2.3.2) Main site or place of performance:
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks, hrsz.:8803/17)
II.1.4) Short description
A Megrendelő technológiai épületeihez és rendszereihez kapcsolódó kábelezés karbantartási és kivitelezési munkái.
A munkavégzés helyszíne a Megrendelő székhelyén, üzemi területen:
I. zóna- ellenőrzött zóna
II. zóna - blokkvezénylő
III. zónán belüli technológiai épületek
IV. zóna
VI. zóna - Vízmű
Északi felügyelt terület, Karbantartó Gyakorló Központ (KGYK) elkülönített része (sugárveszélyes munkakörülmények)
Feladatok:
A kábelfektetés, tűzgátbontás és helyreállítás a jóváhagyott Kiviteli tervdokumentáció Kábelfektetési tervfejezete alapján történik (amelyet a teljesítési időszakban fog a Megrendelő rendelkezésre bocsájtani), a Megrendelő hivatkozott szabályozásaiban lefektetett speciális és a Megrendelő általánosan érvényes előírásai szerint. A munkavégzést a Kiviteli tervdokumentáció Kábelfektetési tervfejezetének egésze (kábelnapló, tűzvédelmi technológiai tervfejezet egyéb előírásai) alapján kell elvégezni. A munkavégzés esetenként ABOS2 biztonsági osztályba sorolt villamos technológiai rendszerek és rendszerelemek kábelezését is érinti.
Mennyiség: 85 000 m kábel fektetése, 53 000 m kábeltartó szerkezet szerelése, 4 500 db Polystop kábeltűzvédelmi technológiával vagy azzal egyenértékű technológiával tűzgát bontás, helyre állítás,1 500 db HILTI kábeltűzvédelmi technológiával vagy azzal egyenértékű technológiával tűzgát bontás, helyre állítás mennyiség várható.
Azon kábelek, amelyeknek a funkciója megszűnt, az átalakítás során - a bontási kábelnapló alapján - kikötésre és a kábelnyomvonalból visszabontásra kerülnek.
Kábelezési tevékenység irányítása, helyszín koordinálása, munkák egységes művezetése (az elvégzendő munkákhoz a technológiát a Megrendelő biztosítja):
1. Kábel üzemzavar elhárítás,
2. Kábel üzemzavar felügyelete,
3. Kábel üzemzavar elhárítás az ellenőrzött zónában,
4. Erőátviteli kábelnyomvonalak felügyelete,
5. Erőátviteli kábelek karbantartása,
6. Erőátviteli kábelnyomvonalak karbantartása az ellenőrzött zónában,
7. Erőátviteli kábelnyomvonal karbantartása,
8. Erőátviteli kábelnyomvonal helyreállítása,
9. Kábelfektetés primer- és szekunderkör:
10. Kábelnyomvonal kiépítés primer és szekunderkör:
11. Jelzőkábel végkiképzése és bekötése primer és szekunderkör:
12. Erőátviteli kábel végkiképzés primer- és szekunderkör:
13. Erőátviteli kábeltoldás primer- és szekunderkör:
14. Jelzőkábel toldás primer és szekunderkör:
15. Középfeszültségű kábelek fektetése 6-35 kV primer- és szekunderkör:
16. Kábelhálózat, alagutak ellenőrzése, szervizút.
17. Kábelezési munkák műszaki irányítása.
18. Tűzgát helyreállítás Polistop technológiával primerkörben.
19. Tűzgát helyreállítás Polistop technológiával szekunderkörben.
20. Perlites tűgát helyreállítása.
21. Tűzgát helyreállítás Hilti technológiával primerkörben.
22. Tűzgát helyreállítás Hilti technológiával szekunderkörben.
23. Tűzgát bontások.
24. Kábelbontások primer- és szekunderkör
25. Kábelek azonosítása, szigetelési ellenállás mérése, jegyzőkönyv készítéssel.
26. Egyedi kábelezési munkák elvégzése:
II.2.5) Award criteria:

Criteria: A meghibásodás elhárításának megkezdésére vállalt időtartam órában megadva (legfeljebb 48 óra.)
Weighting: 1
Cost/Price
Weighting: 99Additional information:
Közszolgáltató ajánlatkérő esetén nem áll fenn indoklási kötelezettség a II.1.6) pontban foglaltakra vonatkozóan.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 144-355672

Contract No:
1
Title:
Kábelezési munkák végzése

2019-12-30

1
0
0
0
1
Official name: MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zártkörűen működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_65568741
Postal address: Körvasútsor u. 105–106.
Town: Budapest
Postal code: 1158
Country: HU
Telephone: +36 204808146
E-mail: holop.tunde@ovit.hu
NUTS code: HU
URL: http://www.ovit.hu
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Duna Center Therm Üzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: EKRSZ_12393327
Postal address: Kurcsatov utca 24.
Town: Paks
Postal code: 7030
Country: HU
Telephone: +36 75510530
E-mail: info@dctu.hu
Fax: +36 75510530
NUTS code: HU233
URL: http://www.dctuzemi.hu
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
HUF 5809400000.00
Total Value:
HUF 5554029074.00


1. Polystop tűzvédelmi rendszer beépítési munkák

Section V: Complementary information


Additional information:
Közös ajánlattevő:
Név: MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.
Cím: 1158 Budapest, Körvasútsor u. 105–106.
Adószám: 10727201-2-44
Név: Duna Center Therm Üzemi Szolgáltató Kft.
Címe: 7030 Paks, Kurcsatov utca 24.
Adószáma: 25070842-2-17

Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 §-a §. (3) bek szerint.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


45314300; 44321000; 45112100; 45442120; Installation of cable infrastructure; Cable; Trench-digging work; Painting and protective-coating work of structures;