The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Sweden-Falun: Ancillary works for water pipelines

OJEU Ref

018063-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Public works contract

Awarding Authority

Water, energy, transport and telecommunications sectors

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Falu Energi & Vatten AB
National registration number: 556509-6731
Postal address: Box 213
Town: Falun
Postal code: 791 25
Country: SE
E-mail: upphandling@fev.se
NUTS code: SE
Main address (URL): http://www.fev.se


Section II: Object of Contract


Title:
Falun – Bjursås överföringsledningar Etapp 1, Falun - Grycksbo
Reference number: FEV19/0159

II.1.4) Short description
Falu Energi & Vatten inbjuder till anbudsgivning avseende markförläggning av överföringsledningar för vatten och spill från Falun till Grycksbo via Bergsgården med alla tillhörande anordningar i form av brunnar, ventiler, avluftningar m.m. samt anläggande av 1 st. avloppspumpstation i Grycksbo och 1 st. avloppspumpstation i Bergsgården. Omfattning och utförande enligt handlingar i handlingsförteckning under AFB.22.
På grund av begränsningar i upphandlingssystemet annonseras denna som ett öppet förfarande men, enligt angivet i handling 09 Administrativa föreskrifter, gäller förhandlat förfarande för denna upphandling.

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SE312
II.1.4) Short description
Markförläggning av överföringsledningar för vatten och spill från Falun till Grycksbo via Bergsgården med alla tillhörande anordningar i form av brunnar, ventiler, avluftningar mm samt anläggande av 1 st. avloppspumpstation i Grycksbo och 1 st. avloppspumpstation i Bergsgården.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 189-460717

Contract No:
1
Title:
Falun – Bjursås överföringsledningar Etapp 1, Falun - Grycksbo

2019-11-20

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Förvaltningsrätten i Falun
Postal address: Box 45
Town: Falun
Postal code: 791 21
Country: SE
Telephone: +46 23-3830000
E-mail: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Fax: +46 23-3830080
URL: http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-13

English Language Unavailable


45232100; Ancillary works for water pipelines;