The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Hungary-Budapest: Gearboxes

OJEU Ref

018143-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Water, energy, transport and telecommunications sectors

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_71040624
Postal address: Akácfa utca 15.
Town: Budapest
Postal code: 1980
Country: HU
Contact person: Dr. Gara Richárd
Telephone: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
NUTS code: HU110
Main address (URL): http://www.bkv.hu


Section II: Object of Contract


Title:
ZF gyártmányú sebességváltó alkatrészek beszerzése
Reference number: EKR000971562019

II.1.4) Short description
Teljes mennyiség: tervezetten 5164 db/48 hónap
A részletezést a közbeszerzési útmutató 2. számú melléklete (ajánlati árak táblázata) tartalmazza
Total Value:
HUF 173104492.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU110
II.2.3.2) Main site or place of performance:
A BKV Zrt. budapesti telephelyei, részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet 7.2. pontjában meghatározottak szerint.
II.1.4) Short description
T-389/18., ZF gyártmányú sebességváltó alkatrészek beszerzése adásvételi keretszerződés keretében.
Tapasztalati mennyiség: 5164 db/48 hónap
A megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás – közbeszerzési dokumentumok szerinti – tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés módosítása nélkül, a szerződésben foglalt egyéb feltételek figyelembevételével, ajánlattevő erre vonatkozó árajánlatának ajánlatkérő általi elfogadásával rendelhetők és szállíthatók.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
— az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést,
— az eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termékeket az ott meghatározott mennyiségben és minőségben biztosítja, és nyertessége esetén – a keretszerződés 3.4. pontjában foglalt esetek kivételével – a keretszerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja,
— a megajánlott főegység-gyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a főegység-gyártó logója/megnevezése szerepelni fog,
— a megajánlott főegység-gyártói terméket a szerződés teljes időtartama alatt gyártói csomagolásban szállítja,
— a vállalt szállítási határidőről, (legfeljebb 5 munkanap),
— a vállalt jótállási határidő az átvételétől számított legalább 12 hónap, kilométer korlátozás nélkül és a jótállással kapcsolatos, a szerződéstervezetben szereplő feltételeket elfogadja,
— az alkatrészek beszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel,
— a termék gyártója által biztosított, beépítéséhez szükséges tömítéseket, csatlakozó elemeket ajánlatkérő részére szállításkor díjmentesen átadja,
— a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a gyártómű által az új termékre előírtakkal,
— tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
— nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
— amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő,
— az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette,
— az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Főegységgyártói vagy Első beépítésű termékek megajánlása (Ft/12 hónap)
Weighting: 30
Cost/Price
Weighting: 70Additional information:
Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.
Az értékelés módszere:
1. szempont esetén arányosítás
2. szempont esetén fordított arányosítás
A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban történik.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 148-365674

Contract No:
T-389/18.
Title:
ZF gyártmányú sebességváltó alkatrészek beszerzése

2020-01-03

2
2
0
0
2
Official name: Protruck Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: EKRSZ_56297885
Postal address: Váltó utca 6.
Town: Nagytarcsa
Postal code: 2142
Country: HU
Telephone: +36 19996524
E-mail: protruck@protruck.hu
NUTS code: HU120
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
HUF 159100000.00
Total Value:
HUF 173104492.00

Section V: Complementary information


Additional information:
Ajánlattevők:
Protruck Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (2142 Nagytarcsa, Váltó u. 6.) adószám: 10723166213
Draspó-Tempó Autó és Szolgáltató Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Áti Sziget Ipari Park 39. épület) adószám: 12234909213

Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése alapján.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


34321200; Gearboxes;