The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Bulgaria-Lovech: Electricity

OJEU Ref

018158-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Water, energy, transport and telecommunications sectors

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: ВиК АД, гр. Ловеч
National registration number: 110549443
Postal address: ул. „Райна Княгиня“ № 1А
Town: Ловеч
Postal code: 5500
Country: BG
Contact person: Валерия Генчева
Telephone: +359 68651142
E-mail: v.gencheva@wss-lovech.bg
Fax: +359 68651113
NUTS code: BG315
Main address (URL): http://www.wss-lovech.bg
Address of the buyer profile (URL): http://wss-lovech.bg:8888/procurements.aspx?ProviderID=2660eff7-478a-441d-904f-9ec4420d7980


Section II: Object of Contract


Title:
Доставка на електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на В и К АД, гр. Ловеч

II.1.4) Short description
Предмет на поръчката: „Доставка на електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на В и К АД, гр. Ловеч“.
Обхватът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за обекти на възложителя, присъединени на ниво средно напрежение — 3 бр. обекти, описани в списък към техническата спецификация.
Total Value:
BGN 605493.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG315
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Доставката се извършва до обекти на В и К АД, гр. Ловеч, описани в техническата спецификация, находящи се на територията на област Ловеч при Република БЪЛГАРИЯ.
II.1.4) Short description
Обхватът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за обекти на възложителя, присъединени на ниво средно напрежение — 3 бр. обекти, описани в списък към техническата спецификация.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
При евентуално присъединяване на нови обекти възложителят си запазва правото да възложи „опция за допълнителни доставки“.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 152-375646

Contract No:
ОП-2019-8-ЕЕСРН
Title:
Доставка на електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на В и К АД, гр. Ловеч

2019-12-20

8
8
0
0
0
Official name: „Мост Енерджи“ АД
National registration number: 201325372
Postal address: бул. „България“ № 118
Town: София
Postal code: 1618
Country: BG
Telephone: +359 24169843
E-mail: office@mostenergy.eu
Fax: +359 24160532
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
BGN 605493

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-13

English Language Unavailable


09310000; Electricity;