The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Czechia-Prague: Financial leasing services

OJEU Ref

018178-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Water, energy, transport and telecommunications sectors

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Negotiated procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: České dráhy, a.s.
National registration number: 70994226
Postal address: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
Town: Praha
Postal code: 110 00
Country: CZ
Contact person: Ing. Eva Bíbová
Telephone: +420 702090213
E-mail: bibova@gr.cd.cz
NUTS code: CZ0
Main address (URL): http://www.cd.cz
Address of the buyer profile (URL): https://www.egordion.cz/profilCd


Section II: Object of Contract


Title:
Operativní leasing vozidel kategorie M1 a N1
Reference number: 56 564/2016

II.1.4) Short description
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy dle § 11 ZVZ s jedním vybraným dodavatelem na pořízení celkem 298 kusů nových motorových vozidel, a to 228 kusů motorových vozidel kategorie M1 (osobních) a 70 kusů motorových vozidel kategorie N1 (užitkových) ve smyslu přílohy zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v platném znění. Vozidla budou dodána formou operativního leasingu s uzavřenou kalkulací s fixní měsíční splátkou. Součástí předmětu plnění jsou další služby souvisící s provozem vozidel (tzv. full servis operativní leasing).
Total Value:
CZK 115774000.80

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ0
II.1.4) Short description
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy dle § 11 ZVZ s jedním vybraným dodavatelem na pořízení celkem 298 kusů nových motorových vozidel, a to 228 kusů motorových vozidel kategorie M1 (osobních) a 70 kusů motorových vozidel kategorie N1 (užitkových) ve smyslu přílohy zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v platném znění. Vozidla budou dodána formou operativního leasingu s uzavřenou kalkulací s fixní měsíční splátkou. Součástí předmětu plnění jsou další služby souvisící s provozem vozidel (tzv. full servis operativní leasing).
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2016/S 094-169869

Title:
Operativní leasing vozidel kategorie M1 a N1

2017-01-03

1
Official name: LeasePlan Česká republika, s.r.o.
National registration number: 63671069
Postal address: Bucharova 1423
Town: Praha 13
Postal code: 158 00
Country: CZ
Telephone: +420 222829210
E-mail: info@leaseplan.cz
NUTS code: CZ010
URL: http://www.leaseplan.cz
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 8851730.55

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
URL: http://www.compet.cz

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


66114000; Financial leasing services;