The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Jastrzębie-Zdrój: Industrial machinery

OJEU Ref

018283-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Water, energy, transport and telecommunications sectors

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.
Postal address: ul. Rybnicka 6c
Town: Jastrzębie-Zdrój
Postal code: 44-335
Country: PL
Contact person: Agnieszka Korzyńska
Telephone: +48 327537190
E-mail: agnieszka.korzynska@termika.pgnig.pl
Fax: +48 327537303
NUTS code: PL227
Main address (URL): http://www.ptep.pl
Address of the buyer profile (URL): https://www.ptep.pl/dla-kontrahenta/przetargi/objete-prawem-zamowien-publicznych


Section II: Object of Contract


Title:
Remont kapitalizowany chłodziarek absorpcyjnych AKM-2 i AKM-6 w Oddziale Pniówek – dostawa wraz z wymianą.
Reference number: 5/VI/ZP/19

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest: „Remont kapitalizowany chłodziarek absorpcyjnych AKM-2 i AKM-6 w Oddziale Pniówek – dostawa wraz z wymianą” zgodnie z zakresem prac zawartym w opisie przedmiotu zamówienia oraz warunkami realizacji określonymi w umowie.
Total Value:
PLN 1761800.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL227
II.2.3.2) Main site or place of performance:
PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Pniówek, ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice, POLSKA.
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest: „Remont kapitalizowany chłodziarek absorpcyjnych AKM-2 i AKM-6 w Oddziale Pniówek – dostawa wraz z wymianą” zgodnie z zakresem prac zawartym w opisie przedmiotu zamówienia oraz na warunkach określonych w umowie. Zamówieniem objęty jest demontaż 2 sztuk starych agregatów absorpcyjnych o oznaczeniach technologicznych AKM-2 i AKM-6 oraz dostawa, zabudowa i uruchomienie dwóch sztuk nowych agregatów absorpcyjnych wody lodowej. Zakres obejmuje także bezkolizyjny (pozostałe urządzenia w ruchu) montaż i wpięcie nowych urządzeń w istniejącą instalację Skojarzonego Układu Energetyczno–Chłodniczego w Oddziale „Pniówek” (SUECH).
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto za remont kapitalizowany chłodziarek absorpcyjnych AKM-2 i AKM-6 z godnie z zakresem prac
Weighting: 70
Cost/Price
Criteria: Łączny koszt czynności serwisowych koniecznych do wykonania w okresie gwarancji (36 miesięcy) oraz okresie pogwarancyjnym (24 miesiące)
Weighting: 30Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 138-341118

Contract No:
1
Title:
Remont kapitalizowany chłodziarek absorpcyjnych AKM-2 i AKM-6 w Oddziale Pniówek – dostawa wraz z wymianą

2019-12-10

3
Official name: Andra Sp. z o.o.
Postal address: ul. Pryzmaty 6/8
Town: Warszawa
Postal code: 02-226
Country: PL
NUTS code: PL91
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1900000.00
Total Value:
PLN 1761800.00

Section V: Complementary information


Additional information:
Postępowanie prowadzone było zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp (procedura odwrócona).

Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


42000000; 42500000; Industrial machinery; Cooling and ventilation equipment;