The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Tarnów: Engineering design services

OJEU Ref

018293-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Water, energy, transport and telecommunications sectors

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Postal address: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Town: Tarnów
Postal code: 33-100
Country: PL
Contact person: Michalina Wasilewska
Telephone: +48 426759345
E-mail: michalina.wasilewska@psgaz.pl
Fax: +48 426759314
NUTS code: PL217
Main address (URL): www.psgaz.pl


Section II: Object of Contract


Title:
Opracowanie dokumentacji projektowej gazociągu w/c DN 500, DN 200 stal, MOP 6,3 MPa Łyszkowice – Łódź wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Reference number: 2019/WJ00/WP-002117/877/ZL

II.1.4) Short description
Opracowanie dokumentacji projektowej gazociągu w/c DN 500, DN 200 stal, MOP 6,3 MPa Łyszkowice – Łódź wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
­
Total Value:
PLN 11198000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL71
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Łyszkowice – Łódź.
II.1.4) Short description
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy gazociągu w/c na odcinku Łyszkowice – Łódź wraz z odejściami w kierunku Brzezin i Koluszek oraz infrastrukturą towarzyszącą wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w zakresie:
­ - gazociąg wysokiego ciśnienia, DN 500, MOP 6,3 MPa, stalowy, o długości ok. 66,36 km, relacji Łyszkowice – Łódź,
— gazociąg wysokiego ciśnienia, DN 200, MOP 6,3 MPa, stalowy, o długości ok. 7,50 km, odejście od gazociągu relacji Łódź – Słupia w kierunku Brzezin,
­ - gazociąg wysokiego ciśnienia, DN 200, MOP 6,3 MPa, stalowy, o długości ok. 5,05 km, odejście od gazociągu relacji Łódź – Słupia w kierunku Koluszek,
­ - stacje redukcyjno – pomiarowe: Brzeziny, Słupia, Łyszkowice,
— ZZUP: w Łodzi (Olechów), w miejscu odejścia na Brzeziny, w miejscu odejścia na Koluszki, w miejscu połączenia z siecią wysokiego ciśnienia w Łodzi, w miejscu połączenia z siecią wysokiego ciśnienia w Koluszkach.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 90
Cost/Price
Criteria: Termin realizacji zamówienia
Weighting: 10Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 198-482336

Contract No:
1
Title:
Opracowanie dokumentacji projektowej gazociągu w/c DN 500, DN 200 stal, MOP 6,3 MPa Łyszkowice – Łódź wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2019-12-30

2
2
0
0
2
Official name: Antea Polska S.A.
Postal address: ul. Dulęby 5
Town: Katowice
Postal code: 40-833
Country: PL
NUTS code: PL22A
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 7751019.00
Total Value:
PLN 11198000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Zgodnie z art. 182 Pzp.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


71320000; 71322200; 71248000; Engineering design services; Pipeline-design services; Supervision of project and documentation;