The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Slovenia-Ljubljana: Liability insurance services

OJEU Ref

018315-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Water, energy, transport and telecommunications sectors

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Holding slovenske elektrarne d.o.o.
National registration number: 1662970000
Postal address: Koprska ulica 92
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI
Telephone: +386 14704100
E-mail: javna.narocila@hse.si
NUTS code: SI
Main address (URL): http://www.hse.si


Section II: Object of Contract


Title:
Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in organov nadzora ter vodstvenih delavcev
Reference number: JN 007/2019

II.1.4) Short description
Predmet javnega naročila je zavarovanje, s katerim je zavarovana morebitna kršitev dolžnosti zavarovanih oseb HSE d.o.o. in družb skupine HSE pri izvajanju funkcije oz. del in nalog. V zavarovalni stroki se za to zavarovanje uporablja izraz D&O zavarovanje, po vrsti gre za kolektivno D&O zavarovanje.
Total Value:
EUR 870000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SI
II.1.4) Short description
Predmet javnega naročila je zavarovanje, s katerim je zavarovana morebitna kršitev dolžnosti zavarovanih oseb HSE d.o.o. in družb skupine HSE pri izvajanju funkcije oz. del in nalog. V zavarovalni stroki se za to zavarovanje uporablja izraz D&O zavarovanje, po vrsti gre za kolektivno D&O zavarovanje.
Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij - tehničnega dela dokumentacije, ki jo zainteresirani potencialni ponudniki pridobijo po pravilih v poglavju 7 dokumentacije.
Naročnik želi:
— Pridobiti ponudbe, na podlagi katerih bo sklenil okvirni sporazum za obdobje 3 let (od 1.1.2020 ob 00:01 do 1.1.2023 ob 00:01) z 1 ponudnikom, pri katerem niso podani razlogi za izključitev in izpolnjuje pogoje za sodelovanje, merilo za izbiro je najugodnejša ponudba za izvedbo 1. naročila,
— Izbrati ponudnika za izvedbo prvega dejanskega naročila oz. izvedbo storitve za prvo zavarovalno obdobje, to je za 12 mesecev od 1.1.2020 / 00:01 do 1.1.2021 / 00:01 na podlagi cen iz odprtega postopka.
Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil določen obseg storitev, saj je le-to količinsko in časovno odvisno od dejanskih potreb naročnika.
Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij - tehničnega dela dokumentacije v zaprtem delu.Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2020/S 007-012640


2019-12-31
Official name: Zavarovalnica Triglav, d.d.
National registration number: 5063345000
Postal address: Miklošičeva cesta 19
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI
NUTS code: SI
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
EUR 297317.13

Section V: Complementary information


Additional information:
Dodatno k točki "V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve" tega obvestila: V skladu z usmeritvijo portala javnih naročil je naročnik pri "država porekla izdelka ali storitve" zapisal državo porekla ponudnika.

Review body:
Official name: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Holding slovenske elektrarne d.o.o.
Postal address: Koprska ulica 92
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


66516000; Liability insurance services;