The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Romania-Iași: Feasibility study

OJEU Ref

018328-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Water, energy, transport and telecommunications sectors

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Compania Națională de Căi Ferate „CFR” – S.A.
National registration number: RO 11054529
Postal address: prin Sucursala Regională C.F. Iași – Serviciu Achiziții Publice Piața Gării nr. 1
Town: Iași
Postal code: 700090
Country: RO
Contact person: Harabagiu Anca Mirela
Telephone: +40 232273507
E-mail: anca.harabagiu@cfr.ro
Fax: +40 232273507
NUTS code: RO213
Main address (URL): www.cfr.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro


Section II: Object of Contract


Title:
„Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată – etapa a II-a – faza studiu de fezabilitate” – S.R.C.F. Iași
Reference number: Cod unic de identificare obiect contract: 11054529-2019- UO6.6.B.3.2

II.1.4) Short description
C.N.C. F „CFR” – S.A. prin S.R.C.F. Iasi in calitate de entit. contr. va achizitiona serviciul: „Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată – etapa a II-a – faza studiu de fezabilitate” – S.R.C.F. Iași pentru 9 poduri și 12 podețe de pe raza S.R.C.F. Iași, respectiv podeț (km 376 + 780) pe distanta Rebricea-Scânteia, podeț (km 111 + 327) pe distanta Vatra Dornei-Roșu, 2 podețe (km 28+074 și km 27+411) pe distanta Măgura Ilvei-Lunca Ilvei, 2 poduri (km 263+529 și km 263+875) pe distanta Sascut-Orbeni, podeț (km 24 + 392) pe distanta Bucecea-Leorda, podeț (km 36+686) pe distanta Leorda-Botoșani, pod (km 86 + 427) pe distanta Valea Putnei-Mestecaniș, pod (Km 308 +785) pe distanta Bacau-Itesti, pod (Km 265+027) pe distanta Sascut-Orbeni, 2 podețe (Km 404 +605 și km 401+ 936) pe distanta Lespezi-Dolhasca, 2 podețe (km 337+397 și km 338 +470) pe distanta Galbeni-Secuieni Roman, podeț (km 322 + 645) în St. Galbeni, pod (km 343+714) pe distanta Secuien [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Total Value:
RON 1490000

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO21
II.2.3.2) Main site or place of performance:
La sediul prestatorului.
II.1.4) Short description
Conf. caietului de sarcini, se vor intocmi conf. HG nr. 907/2016, studiile de fezabilitate, pentru un numar de 21 structuri (poduri, podete), de pe raza S.R.C.F. Iasi, separat pentru fiecare pod si podet in parte, care vor conține, dar nu se vor limita la: plan de amplasament și doc de expropriere conf soluției tehnice adoptate; evaluarea impactului asupra mediului finalizat cu obt. aviz. de mediu (se va obține de către contractant în numele beneficiarului), conform legislatiei europene și române în vigoare; elab./reviz. expertizelor pentru toate structurile existente care urmează să fie reabilitate; studii de teren (studii topo., studii geotehnice, studiu de trafic si studiu de circulatie); studiu hidrologic si hidraulic (dupa caz) și obt. aviz. de la Apele Române; analiza cost beneficiu, inclusiv analiza de senzitivitate și analiza de risc finală pt. fiecare obiectiv în parte; asig. asistenței în completarea aplicației/aplicațiilor pentru obt. finanțării din fonduri externe nerambursabile; intocmirea doc. necesare și obținerea în numele entit. contr. a certif de urbanism și a avizelor solicitate prin certif. de urbanism, cât și a altor avize, acorduri, autoriz. necesare în această fază de proiectare (SF); doc pentru avizarea de către C.T.E.-C.N.C.F. „CFR” S.A. si S.R.C.F. Iași, a variantei finale a SF; doc. pt. avizarea Indicatorilor Th-Ec în CTE al MT, în Consiliul Interministerial, precum și pentru promovarea HG; doc necesare pentru obt. în numele entit. contr., a tuturor acordurilor, avizelor și autorizațiilor de la beneficiarii de proiecte de obiective/obiective de investiții cu incidență asupra proiectului, la această fază de proiectare (SF), pt. evaluarea corectă și completă a costurilor privind lucrările pentru asigurarea coexistenței proiectelor; Dev Gen, conf. HG 907/2016, pentru intreg obiectivul si pentru fiecare pod/podet, asa cum vor fi stabilite de entit. contr., pt. variantele optime avizate de S.R.C.F. Iași.
Descrierea detaliata a serviciilor se regaseste in caietul de sarcini nr. 6.2/76/2019 postat in SEAP.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Componenta tehnica
Weighting: 60
Cost/Price
Weighting: 40

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020. Proiectul,, Lucrări de Reabilitare Poduri, Podeţe şi Tuneluri de Cal... detalii pe www.e-licitatie.ro

Additional information:
Sursa de finanțare va fi asigurată din cadrul Titlului de Cheltuială 58.03 Proiecte cu Finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020 – Fond European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 153-378561

Contract No:
894
Title:
Lucrări de reabilitare poduri și podețe și tuneluri de cale ferată – etapa a II-a-faza studiu de fezabilitate – S.R.C.F. Iași

2019-12-31

2
2
0
0
2
Official name: I.S.P.C.F.
National registration number: RO 1566866
Postal address: Str. Dinicu Golescu nr. 38
Town: București
Postal code: 010873
Country: RO
Telephone: +40 213160190
E-mail: ofertare@ispcf.ro
Fax: +40 213123145
NUTS code: RO321
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 1499712
Total Value:
RON 1490000

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Oficiul Juridic al Sucursalei Regionale C.F. Iași
Postal address: Piața Gării nr. 1
Town: Iași
Postal code: 700090
Country: RO
Telephone: +40 232215600
Fax: +40 232215601
URL: www.cfr.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


79314000; Feasibility study;