The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Czechia-Prague: Gloves

OJEU Ref

018397-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Centeral Government

Awarding Criteria

Procedure

Restricted procedureOfficial name: Česká republika - Ministerstvo obrany
National registration number: 60162694
Postal address: Tychonova 221/1
Town: Praha 6
Postal code: 160 00
Country: CZ
Contact person: Sekce vyzbrojování a akvizic MO, nám. Svobody 471/4, Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA
Mária Hűbnerová
Telephone: +420 973225175

E-mail: maria.hubnerova@army.cz
Fax: +420 973225192

Main address (URL): http://www.army.cz
Address of the buyer profile (URL): https://nen.nipez.cz/profil/MO
https://nen.nipez.cz

Rukavice speciální

Brno
NUTS code: CZ064

Dodávky rukavic taktických 2009 podle požadavků uvedených ve výzvě k poskytnutí plnění uzavřené na základě rámcové dohody č. 181050438.4 532 149,38

21,0


IV.1.1) Type of procedure: Restricted
IV.1.1) Type of procedure: Restricted procedure
SpMO 27044-92/2017-1350

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2017/S 202-417104

20
10
2017


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2018/S 095-217567

19
05
2018

1

Rukavice taktické 2009 poř. č. 4 - Výzva k poskytnutí plnění č. 195420166

19
12
2019Official name: Holík International, s.r.o.
Postal address: Za Dvorem 612, Štípa
Town: Zlín 12
Postal code: 763 14
Country: CZ

E-mail: info@holik.international.cz
Telephone: +420 577125525
Fax: +420 577125555


4 532 149,38

21,0
Zadavatel uveřejňuje oznámení podle § 137 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o uzavření smlouvy - výzvy k poskytnutí plnění na základě rámcové dohody k nadlimitní VZ v oblasti obrany nebo bezpečnosti „Rukavice speciální" uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 19.10.2017 pod ev. číslem 747264.
Pozn.: Systém neumožnil navázat tento formulář na již existující VZ pod ev. číslem 747264.
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ

E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
URL: https://www.uohs.cz
Fax: +420 542167112Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ

E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
URL: https://www.uohs.cz
Fax: +420 542167112

09
01
2020

English Language Unavailable


18424000; 18143000; Gloves; Protective gear;